Đào tạo seo cho doanh nghiệp

KHÓA HỌC SEO CHO QUẢN LÝ, LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP

Tôi cũng là quản lý nhưng Tôi hiểu với cương nhiệm và chức trách của 1 người quản lý cần gì? Hiện nay với phương pháp bán hàng hiện đại đó là thương mại điện tử. Vậy tôi cần hiểu thương mại điện từ là gì? Và tôi cần biết tôi nên làm gì ” Quản lý và chỉ đạo ra sao?” khi kênh bán hàng này rất tiềm năng. Mục đích của bạn và mục đích của tôi đều là giống nhau cùng hướng tới lợi nhuận của công ty, doanh nghiệp => Hãy cùng MEOEYE hướng đến những giải pháp quản lý tốt nhất trong kênh thương mại điện tử” Trong tâm là DỊCH VỤ  SEO trên nền search Google” Google thị trường thương mại lớn trên internet

Khóa học seo doanh nghiệp

Marketing online – kết nối khách hàng và doanh nghiệp “khóa học seo cho doanh nghiệp 

Marketing online – kết nối khách hàng và doanh nghiệp “khóa học seo cho doanh nghiệp “

Tiết 1 ” Trải dài 3h “: Hiểu được định nghĩa sâu về marketing online, vận dụng 4Ps,7Ps vào marketing online, tự đề ra một chiến lược sơ khai trong marketing online. Phân định rõ ràng đâu là Sale internet, SEO website, quảng bá, quảng cáo,… ABC marketing online. Nắm được sự vận hành của markeing online và nguyên lý từng mãng nhỏ.

Tiết 2 ” trải dài 3h” : Tự đề ra được chiến lược, kế hoạch qua 12 bước marketing online và case study. Sáng tạo và biết cách phối hợp các nhân sự phòng ban hỗ trợ cho phòng marketing ” Nhân viên kinh doanh “,…

Tiết 3 ” Trải dài 3h” : Mục tiêu Marketing và kinh doanh, Sản phẩm cốt lõi, Khách hàng mục tiêu, Thông điệp, Câu chuyện, Concept sáng tạo, Sale kit, Call-to-action, Học cách sáng tạo câu chuyện và kênh tiếp cận khách hàng mục tiêu

Tiết 4 ” Trải dài 3h “: Nghiên cứu thị trường tiềm năng trên internet, phân tích các site đối thủ, định hình ngầm bước đi đối thủ và giải pháp tốt nhất, Plan chiến lược, bình luận, phát biểu, chỉnh sửa => Hoàn thành một khối quy trình đi cho marketing online <=> Doanh nghiệp vững bước trên sự tìm kiếm khách hàng bằng marketing online ” SEO là trọng tâm “.